PhDr., MPH. Samolejová Eva

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Volebný obvod: 1
Počet hlasov: 333
Telefón: +421 905 902 866
E-mail: eva.samolejova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach