Návrh uznesenia

Dlhodobý prenájom miestnosti 27 m2 v priestoroch Základnej školy Železničná 14, Bratislava Vrakuňa nájomcovi R+E Richard Malárik , Kríková 2, 821 07 Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní