Bod č. 11

Návrh na schválenie postavenia a náplní práce zriadených komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.