Bod č. 2

Určenie overovateľov zápisnice.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.