Bod č. 3, 4, 5, 6

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.