Bod č. 8

Poverenie poslanca novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.