Bod č. 9

Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a voľba ich predsedov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.