Bod č. 11

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.