Bod č. 21

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.