Bod č. 14

14. Návrh na nájom časti pozemkov pod terasami polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 v Bratislave, parc.č. 1232/1; 1232/2; 1233/1, 1233/2 a polyfunkčného domu Stavbárska 38 v Bratislave parc.č. 1231/1, k.ú. Vrakuňa, v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom realizácie projektov mestskej časti zameraných na zabezpečenie čistoty a poriadku v uvedenej lokalite.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.