Bod č. 3

3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.