Bod č. 5A.

5A. Návrh na prenájom nebytových priestorov, o podlahovej ploche 891,19 m2 nachádzajúcich sa v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52560813, za účelom zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.