Bod č. 6

6. Návrh na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava a jedálne pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2020 a ich následné zaradenie k 01.09.2020.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.