Bod č. 7

7. Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.