Bod č. 13D

Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.