Bod č. 4

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.