Bod č. 26

Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2019.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.