Bod č. 40

Návrh na prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 18/7 a parc. č 18/4 na Šíravskej ulici v Bratislave v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.