Bod č. 44

Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválené uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.