Bod č. 12

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č..../2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.