Bod č. 28

Návrh na ďalšie nakladanie s nebytovým priestorom na Toplianskej 5 v Bratislave v nájme od spoločnosti TAJPAN s.r.o. Bratislava, v ktorom je umiestnená Jedáleň pre dôchodcov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.