Bod č. 5

Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.