Bod č. 9

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.