Bod č. 10

Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti na Šíravskej 7 v Bratislave,na dobu neurčitú v prospech spoločnosti TERMMING, a. s. Jarošova 2961/1 831 03 Bratislava IČO: 35 972 254 pre účely výmenníkovej stanice OST-BOST 400


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.