Bod č. 12

Žiadosť o nájomcu prepress s.r.o., Bratislava, Rajecká 38/14145, IČO 35 854 804 o poskytnutie zľavy na nájomnom z dôvodu obmedzenia užívania prenajatých nebytových priestorov po rozbití sklenených výplní dverí a okien cudzím zavinením na Bučinovej 10 v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.