Bod č. 13

Žiadosť nájomcu KAMARPET s.r.o. Kvetná 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 969 110 o zmenu v názve a sídle spoločnosti na Gastro u Marečka, s.r.o. IČO: 46 969 110 so sídlom na Krokusovej 20673/6 Bratislava a žiadosť o doplnenie účelu nájmu v súlade s nájomnou zmluvou ev. č. MČ 3/2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.