Bod č. 14

Žiadosť nájomcu Felixa Horínka - Fel, Slatinská 5021/16, Bratislava, IČO: 11 894 059 o predĺženie doby nájmu v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 139/2014 na nájom nebytových priestorov - skladu na Bebravskej ul. v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.