Bod č. 15

Žiadosť nájomcu Edux s.r.o. Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813 o refundáciu nákladov spojených s výmenou radiátorových ventiov v prenajatom objekte, zápočtom z nájomného.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.