Bod č. 16

Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s. r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.