Bod č. 18

Žiadosť nájomcu ISPA, spol s. r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umeistnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 154/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.