Bod č. 20

Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a. s. Ivanská cesta 20, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ulici v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ 148/2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.