Bod č. 21

Žiadosť nájomcu ARTON s. r. o. Komenského 27 Žilina, IČO: 31 595 154 o predĺženie doby nájmu časti stavby oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.