Bod č. 5

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému Memorandu o spolupráci hl. mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie útulku pre ľudí bez domova.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.