Bod č. 7

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domov na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k.ú. Vrakuňa vlastníkom bytov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.