Bod č. 9

Žiadosť nájomcu TERMMING, a. s. Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972254 o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 67/2006 zo dňa 01.06.2006 na nájom objektov kotolní.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.