Bod č. 13

Návrh súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťažena nájom stavby na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave a prináležiacich pozemkov, k. ú. Vrakuňa, pre účely školských zariadení od 01.09.2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.