Bod č. 15

Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu zóny Horné Diely


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.