Bod č. 4


Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – kontrola príjmov a výdavkov za rok 2020 v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.