Bod č. 20

Žiadosť nájomkyne Andrei Gujberovej VIZÁŽ SALÓN, Bratislava,
IČO: 17 512 123 o povolenie splátkového kalendára ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 216 na Kríkovej 7 v Bratislave.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.