Bod č. 22

Návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom nájme časti pozemku
parc. č. 1225/1 pri Talline a pozemku parc. č. 1234/5 Stavbárskej 34-42 v Bratislave, za účelom ich oplotenia a zamedzenia prístupu
bezdomovcom a neprispôsobivým občanom, s vlastníkom pozemkov spoločnosťou LUXCON, s.r.o. Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.