Bod č. 11

Energetický audit v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a v ostatných objektoch v správe resp.vlastníctve mestskej časti.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.