Bod č. 3

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňaza volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.