Bod č. 6

Návrh na kúpu stavieb komunikácií a pozemkov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od spoločnosti EFIM, s.r.o., Jánošíkova 530, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35844043.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.