Miestne zastupiteľstvo - 6. zasadnutie 03.06.2019

  • 3. júna 2019, 08:30 h
  • Zasadacia miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
  • Poľnohospodárska ul. 27/B, 1. poschodie