Bod č. 2

Kontrola formulácie uznesení zpredchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.