Bod č. 7

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.