Bod č. 11

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre Občianske združenie FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,IČO: 52441334, ako prípad hodný osobitného zreteľa.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.