Bod č. 6

Kontrola plnenia opatrení naodstránenie zistených nedostatkov ana odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich zkontroly poskytovania dotácií zrozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.