Bod č. 3

Rôzne
B/ Návrh na schválenie zámeru prijatia návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti na Čiližskej ulici č. 1, Bratislava-Vrakuňa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.