Kontakt

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Šíravská 7
821 07 Bratislava

Telefón: 02/4020 4811
E-mail: admin@vrakuna.sk

Web: www.vrakuna.sk

Kontaktný formulár

Šíravská 7, Bratislava, Slovensko